Skip Navigation

Супервайзор (специалист механоремонт)

Job ID GBU005282 Devnya, Varna, Bulgaria;
Standard

СУПЕРВАЙЗОР  (СПЕЦИАЛИСТ МЕХАНОРЕМОНТ)

 

Изисквания за заеманата длъжност

·      Висше техническо образование - машинен инженер, степен “Магистър”/ “Бакалавър”

·      Безпроблемнa работа с техническа документация, свързана с проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на съоръжения

·      Много добро познаване на :

-  устройството, принципа на действие и технологията за ремонт на ротационно и     стационарно оборудване за транспортиране на големи обеми флуиди под високо       налягане или предназначено за съхранението им

-  устройството, принципа на действие и технологията за ремонт на турбоагрегати,   помпи, арматура, съдове и тръбопроводи под налягане

-  технологията на изграждане, ремонт и поддръжка на метални конструкции

·      Добра компютърна грамотност – MS Office

·      Владеене на английски език е предимство

·      Готовност за обучение и адаптиране към вече сформиран екип и стил на работа

 

Основни задължения

·      Планиране, обезпечаване и организиране изпълнението на ремонтите и ежедневната поддръжка на оборудването съгласно действащите нормативни актове и фирмени процедури

·      Обезпечаване и контрол при изпълнението на възложени задачи, ефективно взаимодействие с външни подизпълнители и вътрешни клиенти

·      Упражняване на цялостен контрол върху техническото състояние и обезопасеност за правилната експлоатация и поддръжка на оборудването

·      Анализ, координиране и контрол на ремонтните дейности

·      Поддържане на техническа документация за оборудването

·      Поддържане на съоръжения с повишена опасност, съгласно действащата нормативна уредба.

 

Компанията предлага

·      Добро заплащане и допълнителни социални придобивки

·      Възможност за професионална реализация и развитие

·      Осигурен транспорт от и до гр.Варна

 

Ако се интересувате от тaзи позиция, моля изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо на адрес Bulgaria.careers@solvay.com не по-късно от 20.03.2018г.

 

Всички документи ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще бъдатпоканени на интервю.


Experience

Entry level (0 to 2 years)

Our recruitment process

If you’d like to find out more about what happens next with your application or get some tips on how to complete it, please click ‘Recruitment Process’ below. Alternatively, if you are experiencing difficulties in completing or sending your application, help is available. Simply click ‘Request Support’.

Discover

You are having trouble applying?

Request support